Book Review : Powerful (Co-Creator of Netflix Culture Deck)

Book title: Powerful – Building a Culture of Freedom and Responsibility
Author: Patty McCord

powerful-netflix

วัฒนธรรมองค์กร คือ ค่านิยม แนวคิด ทัศนคติ และความเชื่อที่คนในบริษัทมีร่วมกัน เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สื่อถึงแนวทางการปฎิบัติงาน, การกำหนดเป้าหมาย, และการวางแผนกลยุทธ์ของทีมงานก็ว่าได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางการขับเคลื่อนและผลการดำเนินงานของบริษัททั้งสิ้น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นหนึ่งในหัวใจความสำเร็จของบริษัท

เมื่อจุดอ่อนของบริษัทหนึ่งได้ถือกำเนิดอีกบริษัทขึ้นมา Netflix เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นช่องว่างในตลาดของ Blockbuster กับบริการให้เช่าหนังผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งคิดค่าคืนหนังล่าช้าแพงมาก แพงขนาดที่สามารถเอาไปซื้อหนังใหม่ได้ 1-2 ม้วนเลยทีเดียว ด้วยความขุ่นข้องใจของลูกค้าคนหนึ่ง ทำให้เกิดการก่อตั้งบริษัทที่ในอนาคตได้กลายมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการเช่าหนัง

(อ่านประวัติ: https://www.businessmodelsinc.com/exponential-business-model/netflix/)

“Powerful” หรือชื่อภาษาไทย “ทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง” เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการสร้างวัฒนธรรมที่ให้อิสระควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในองค์กรและสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด

ก่อนอื่นเลยคือเปลี่ยนวิธีการทำงานซะ

พลังนั้นอยู่ในตัวผู้คน อย่าพรากมันไป: บริษัทที่ประสบความสำเร็จคือที่ๆทุกคนรู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วและคิดว่านี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยม หน้าที่หลักของบริษัทจึงไม่ใช่การให้อำนาจกับพนักงาน แต่เป็นการย้ำเตือนว่าพวกเขามีพลังในตัวเองอยู่แล้ว และสร้างสภาพแวดล้อมที่พวกเขาจะสามารถใช้มันได้อย่างเต็มที่

ระบบและกฎเกณฑ์ที่มากเกินไปรังแต่จะทำให้ทุกอย่างยากขึ้นและทำงานได้ช้าลง สิ่งที่ Netflix ทำจึงเป็นการรื้อระบบเหล่านั้นออกทั้งหมดโดยทดลองไปเรื่อยๆทีละอย่าง และเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมของการมีความรับผิดชอบแทน โดยการชี้แจงว่าพฤติกรรมแบบไหนที่องค์กรต้องการและปลูกฝังมันเข้าไปในตัวผู้คน โดยการทำสิ่งนั้นให้เห็นในระดับผู้บริหารและทุกส่วนขององค์กร เมื่อทุกคนปฎิบัติอยู่ในกรอบของความรับผิดชอบแล้ว กฎเกณฑ์มากมายก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป

ทุกคนควรเข้าใจในธุรกิจที่บริษัททำอยู่

ความเข้าใจทำให้ผู้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เชื่อมต่อกับการแก้ปัญหาในการทำงาน นอกจากนี้ยังทำให้บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อเขาเหล่านั้นเข้าใจมุมมอง เป้าหมาย และสถานะของบริษัทแล้ว โอกาสและปัญหาจะถูกพบเห็นในทุกภาคส่วนของธุรกิจและถูกแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

หัวใจสำคัญคือการสื่อสารภายในองค์กร ยิ่งธุรกิจมีขนาดใหญ่การจะสื่อสารให้ได้ทั่วถึงและเข้าใจง่ายก็เป็นไปได้ยากขึ้น การสื่อสารจึงต้องมีความสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้การสื่อสารควรมาจากทั้งบนลงล่างและล่างขึ้นบน เพราะคนที่ทำหน้างานจำเป็นต้องรู้เป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทเพื่อที่จะทำงานออกมาให้ได้ตามนั้น และผู้บริหารก็จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าหน้างานเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อปรับแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มนุษย์เกลียดการโดนหลอกและปั่นหัว

การโกหกหรือบอกความจริงแค่เพียงบางส่วนเป็นสิ่งที่คนไม่ชอบ มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่จะบอกความจริงกับผู้คนด้วยความเคารพนับถือและสัตย์จริง

ข้อกำหนดอย่างหนึ่งที่สำคัญมากใน Netflix คือความซื่อตรงที่พนักงานสามารถพูดถึงปัญหาที่มีกับเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย และลูกน้องได้อย่างเปิดเผย เมื่อทุกคนสามารถพูดถึงจุดที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาในการทำงานกันซึ่งหน้าได้และในขณะเดียวกันก็พร้อมเปิดใจรับฟังคำวิจารณ์ของผู้อื่นแล้ว ก็จะสามารถนำสิ่งนั้นกลับมาพัฒนาตนเองได้ ทั้งยังทำให้สามารถได้รับไอเดียและเห็นมุมมองใหม่ๆจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ให้แง่มุมดีๆเยอะเลยนะคะหนังสือเล่มนี้ ขนาดยกมาแค่บางส่วนยังรู้สึกว่าน่าสนใจเลย ใครชอบลองหาเล่มเต็มมาอ่านกันดูนะคะ ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ แล้วเจอกันใหม่ในบทความหน้า สวัสดีค่ะ

Asset 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s