สิ่งที่ควรดู บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง (High Yield Savings Account)

เนื่องจากช่วงนี้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารตามประกาศแบงค์ชาติ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบัญชีเงินฝากไม่ประจำของที่ไหนน่าสนใจบ้าง พร้อมกับทริคสิ่งที่ควรดูในการเลือกฝากเงิน

เริ่มด้วยสิ่งที่ควรดูก่อนจะเลือกเปิดบัญชีฝากเงิน

 1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดที่เท่าไหร่ต่อปี
 2. ยอดเงินฝากที่จะทำให้เราได้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกินกี่บาท / อยู่ที่เท่าไหร่
 3. การคิดดอกเบี้ยเป็นแบบไหน โดยแบ่งเป็น…
  • นับตั้งแต่บาทแรก : หากยอดเงินฝากเกินวงเงินที่ธนาคารกำหนด เงินในบัญชีทั้งหมดจะถูกยกไปคำนวนดอกเบี้ยในอัตราใหม่ตั้งแต่บาทแรก
   • ตัวอย่างเช่น บัญชีกำหนดวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 3% และส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 1% หากเป็นการคิดแบบ นับตั้งแต่บาทแรก แล้วมีการฝากเงินเข้าบัญชี 50,000 บาท – ยอดทั้งหมด 50,000 จะถูกคิดในอัตราดอกเบี้ยที่ 1%
  • แบบขั้นบันได: เป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยโดยแยกสัดส่วนตามช่วงวงเงินที่กำหนด
   • ตัวอย่างเช่น บัญชีกำหนดวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 3% และส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 1% หากเป็นการคิดแบบ ขั้นบันได แล้วมีการฝากเงินเข้าบัญชี 50,000 บาท – ดอกเบี้ยจะถูกคิดแยกเป็น 30,000 ได้ 3% และ 20,000 ได้ 1%
 4. รอบการจ่ายดอกเบี้ยเป็นยังไง สิ่งนี้ยิ่งจ่ายบ่อยยิ่งดี เพราะดอกเบี้ยที่เพิ่มเข้ามาในบัญชีเงินฝากจะถูกคิดรวมเป็นเงินต้น ณ วันที่ฝากเงินเข้าบัญชี ทำให้เราได้ดอกเบี้ยเยอะขึ้น
 5. ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากได้ดอกเบี้ยทุกบัญชีรวมกันเกิน 20,000 บาท ภายในปีภาษีนั้น (คิดตั้งแต่บาทแรก) จะโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% รายละเอียดเพิ่มเติม

Info Update 5 Feb 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร

https://www.innovestx.co.th/promotions/detail/USD-deposit-offshore

https://bank.kkpfg.com/th/personal-banking/deposit/savings-account

https://www.ttbbank.com/th/personal/spend-save/savings-account/ttb-me-save

https://www.cimbthai.com/th/personal/products/accounts/savings-account.html

https://www.keptbykrungsri.com/home

https://krungthai.com/th/personal/deposits/212/345

https://www.scb.co.th/en/personal-banking/deposits/savings-account/easy-saving-account.html

https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Save-And-Invest/Save/e-Savings-Account

กรมสรรพากร ประกาศภาษีเงินได้ https://www.rd.go.th/3187.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s