Outlook tips : add more search criteria

เคยมั้ยคะที่บางทีเราต้องการหาอีเมลเก่าๆขึ้นมาอ่าน แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอซักที ทำไมช่องค้นหามันมีช่องเดียวนะ มันสามารถจะ filter หาจาก ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ วันที่ หรืออื่นๆ ได้รึเปล่า

ใน outlook มีเมนูให้เราสามารถ add properties เข้าไปสำหรับใช้ในการ filter อีเมล ซึ่งช่วยให้การค้นหาของเราเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ดังนี้

เข้า outlook > คลิกช่อง search เหมือนเวลาเราต้องการพิมพ์ข้อความค้นหาลงไป > ในแถบเมนู search คลิก +more > เลือก common properties ที่เราต้องการจะเพิ่ม

Outlook - Add more search option

เพียงเท่านี้ เพื่อนๆก็จะสามารถค้นหาจากหัวข้อต่างๆตามที่ต้องการได้สะดวกขึ้น ลองดูกันนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s